Årsmøte i Nores SA 2021

I år ønsker vi dere velkommen til et digitalt årsmøte i Nores 20. april. Som andelseier eller medlem i Nores vil du ved å delta på årsmøtet få en oppdatering på hvordan året har vært i Nores. Dato: 20. april 2021 Tidspunkt:10.00 Sted: Digitalt på Zoom

Invitasjon med mer informasjon om hvordan du melder deg på og deltar er sendt på mail. Savner du den, ta gjerne kontakt med inger@nores.no 

Tid

20.04.2021

Sted

Digitalt på Zoom

Oslo